COL·LABORA EN LA MOSTRA FOTOGRÀFICA

MOSTRA FOTOGRÀFICA CARNAVAL DE REUS

Amb l’ànim de fomentar la fotografia, el coneixement del nostre carnaval i  per assegurar una memòria gràfica del Carnaval de Reus, des de la GERMANDAT DELS SETS PECATS CAPITALS anem realitzant, des del 2005, una MOSTRA FOTOGRÀFICA DEL CARNAVAL DE REUS, què s'ajusta al criteris següents:


  1. COL·LABORACIÓ: Aquesta mostra està oberta a la participació de totes les persones interessades pel món de la fotografia, sense necessitat que siguin professionals.
  2. TEMA: Qualsevol aspecte de les activitats del Carnaval de Reus, tant de la pròpia festa com dels molts preparatius que comporta.
  3. FORMAT: Les obres, tan en color com blanc i negre, s'han d'enviar en format digital (jpg).
  4. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES: Juntament a la tramesa per correu electrònic, cada obra anirà identificada amb el títol, el nom i cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor/s.
  5. TRAMESES: A l’adreça de correu electrònic: setpecats@gmail.com 
  6. CALENDARI DE LA MOSTRA: es realitza al llarg de les dues setmanes de Carnaval, des de la vigília del Dijous Gras, fins el dissabte següent del Dimecres de Cendra. 
  7. La GERMANDAT es reserva el dret de reproducció de les obres que cregui convenients però sempre esmentant el nom de l’autor.
  8. Totes les obres quedaran en propietat de la GERMANDAT, reservant-se el dret de publicar-les, fent constar sempre el nom de l’autor/s i sense cap altra tipus de retribució.
Finalment, fem constar que tot el material recopilat, passat i futur, està a la disposició de qualsevol persona o institució que en precisi el seu ús, sempre i quant s'ajusti als criteris de essió marcats des de la Germandat.